Εκτύπωση

pic9

"Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονομάτι Κυρίου...''