Εκτύπωση

5ζησε στά χρόνια τοῦ ἄγριου διώκτη τῶν χριστιανῶν, αὐτοκράτορα Δεκίου (249 – 251).
Μέσα σέ σκληρούς, διωγμούς, δημεύσεις, ἐξορίες, φυλακίσεις καί μαρτυρικούς θανάτους, ὁ Φαῦστος, ψυχή τολμηρή καί γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας τό Χριστό.
Οἱ διῶκτες τόν συνέλαβαν καί τόν καταδίκασαν σέ σταύρωση. Τή φρικτή αὐτή τιμωρία, ὑπέμεινε μέ ἀξιοθαύμαστη καρτερία.
Τό μαρτύριό του κράτησε πέντε μέρες, μετά εὐλογώντας καί εὐχαριστώντας τό Θεό, παρέδωσε τό πνεῦμα του.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx